Бишкектен учат

Шаар Авиакомпания Күн Рейс № Кетүү убактысы Келүү убактысы

Азал

Турецкие авиалинии

дү, ша

дү, жу

J2-5134

TK-5599

03:25

08:45

04:45

11:05

Алматы

Эйр Астана

Эйр Астана

ше

күн сайын

KC-108

KC-110

12:20

19:25

12:10

19:15

Анталия

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

же

күн сайын

PC-7009

PC-709

07:50

05:10

10:35

07:55

Астана

FlyArystan

же

FA-7968

14:15

15:00

Баку

Азал

дү, ша

J2-5134

03:25

04:45

Баткен

Тез Джет

дү, ша, жу, же

K9-107

13:00

14:00

Дели

Аэро Номад Эйрлайнс

бе

KA-577

07:00

09:30

Джалал-Абад

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

дү, ше, бе, иш

дү, ша, жу, иш, же

дү, ше, бе, иш

K9-113

K9-115

K9-123

07:35

11:20

16:35

08:15

12:00

17:15

Дубай

Флай Дубай

Флай Дубай

Флай Дубай

Эмирейтс

Эмирейтс

Эмирейтс

күн сайын

дү, ше, ша, жу, иш, же

дү

дү

ше, ша, жу, иш, же

күн сайын

FZ-1690

FZ-8610

FZ-8684

EK-2176

EK-2277

EK-2419

05:50

15:10

02:55

02:55

15:10

05:50

08:10

17:30

05:15

05:15

17:30

08:10

Дубай-Шарджа

Эйр Арабия

Эйр Арабия

дү, бе, иш

ше, же

G9-333

G9-352

15:40

04:20

17:50

06:30

Екатеринбург

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

ша

дү, ша, бе, жу, иш, же

U6-2888

U6-2986

19:10

11:15

21:00

13:05

Исламабад

Аэро Номад Эйрлайнс

ше, иш

KA-575

21:00

22:20

Казань

Nordwind Airlines

Авиа Траффик

ше, бе, иш, же

дү

N4-1488

YK-857

10:25

19:00

11:00

19:40

Красноярск

Авиа Траффик

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

ше

же

дү, ше, ша, бе, жу, же

бе

YK-743

SU-6664

SU-6796

U6-2940

20:00

01:45

01:15

14:00

00:00

05:45

05:00

17:45

Лахор

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэро Номад Эйрлайнс

ше, же

жу, же

KA-4571

KA-571

12:25

12:25

14:30

14:30

Махачкала

Ред Вингс

ша, жу

WZ-4752

04:25

05:00

Москва

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэрофлот

Аэрофлот

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

күн сайын

күн сайын

дү, ша, же

бе

дү, ше, ша, жу

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш, же

күн сайын

күн сайын

YK-883

YK-959

KA-503

SU-1881

SU-1883

SU-1887

SU-1983

U6-2456

U6-2804

08:05

19:45

07:00

04:40

06:05

16:55

09:25

17:05

07:00

09:25

21:05

08:50

06:00

07:25

18:30

11:10

18:20

08:45

Новосибирск

S7 Airlines

Авиа Траффик

күн сайын

же

S7-5542

YK-761

15:35

22:10

19:00

01:40

Ош

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэро Номад Эйрлайнс

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

күн сайын

дү, ше, ша, жу, иш

ше

бе

дү, ше, бе, же

бе

бе

иш

ше, ша, бе, же

дү, ше, ша

бе

иш

ша, бе, жу, иш, же

дү, ша, жу, же

күн сайын

күн сайын

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш

ше, ша, бе, жу, иш, же

күн сайын

ше, ша, бе, жу, иш, же

дү, ше, бе, иш

YK-179

YK-181

YK-187

YK-280

YK-282

YK-288

KA-221

KA-224

K1-309

K1-313

K1-414

K1-418

K9-105

K9-111

K9-117

K9-119

K9-121

K9-127

K9-129

K9-131

K9-137

K9-141

17:00

13:30

09:30

18:40

09:05

12:00

17:30

21:05

07:10

20:30

22:30

09:05

18:30

06:30

15:50

05:00

19:30

11:45

16:20

08:00

20:10

20:05

17:40

14:10

10:10

19:20

09:45

12:40

18:10

21:45

07:50

21:10

23:10

09:45

19:10

07:10

16:30

05:40

20:10

12:25

17:00

08:40

20:50

20:45

Пекин

Китайские Южные Авиалинии

дү, ше, ша, бе, жу, иш

CZ-5068

23:45

06:45

Раззаков

Тез Джет

дү, ше, бе, иш

K9-109

12:00

13:15

Самара

Уральские Авиалинии

жу

U6-2766

10:30

11:50

Санкт-Петербург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

бе, иш

дү

YK-879

U6-2152

07:40

14:00

10:05

16:10

Стамбул

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

күн сайын

күн сайын

күн сайын

ше, бе, иш

күн сайын

күн сайын

күн сайын

PC-701

PC-703

PC-705

TK-343

TK-345

TK-347

TK-349

06:20

06:20

05:30

04:35

10:15

02:35

05:55

09:15

09:15

08:20

07:35

13:20

05:30

09:00

Сургут

ЮТэйр

жу, же

UT-770

00:10

02:35

Ташкент

Узбекские авиалинии

Узбекские авиалинии

күн сайын

ша, иш

HY-778

HY-780

19:05

16:35

19:25

16:55

Урумчи

Китайские Южные Авиалинии

күн сайын

CZ-6006

09:40

13:30

Бишкекке келгендер

Шаар Авиакомпания Күн Рейс № Кетүү убактысы Келүү убактысы

Азал

Турецкие авиалинии

ше, же

бе, же

J2-5133

TK-5598

21:30

23:55

02:25

07:35

Алматы

Эйр Астана

Эйр Астана

ше

күн сайын

KC-107

KC-109

09:30

16:35

11:20

18:25

Анталия

Пегасус Эйрлайнс

күн сайын

PC-708

19:55

03:50

Астана

FlyArystan

же

FA-7967

10:35

13:15

Баку

Азал

ше

J2-5133

21:30

02:25

Баткен

Тез Джет

дү, ша, жу, же

K9-108

15:00

16:00

Дели

Аэро Номад Эйрлайнс

бе

KA-578

10:30

14:00

Джалал-Абад

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

дү, ше, бе, иш

дү, ша, жу, же

дү, ше, бе, иш

K9-114

K9-116

K9-124

09:15

11:25

18:15

09:50

12:05

18:55

Дубай

Флай Дубай

Флай Дубай

Флай Дубай

Эмирейтс

Эмирейтс

күн сайын

дү, ше, ша, жу, иш, же

же

дү, ше, жу, иш, же

күн сайын

FZ-1689

FZ-8609

FZ-8683

EK-2276

EK-2418

22:45

08:15

20:00

08:15

22:45

04:40

14:10

01:55

14:10

04:40

Дубай-Шарджа

Эйр Арабия

Эйр Арабия

дү, ше, бе, иш

күн сайын

G9-332

G9-351

08:50

21:30

14:40

03:20

Екатеринбург

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

ша

дү, ше, бе, жу, иш, же

U6-2887

U6-2985

14:15

06:15

17:55

09:55

Исламабад

Аэро Номад Эйрлайнс

ша, же

KA-576

00:10

03:20

Казань

Nordwind Airlines

Авиа Траффик

ше, бе, иш, же

дү

N4-1487

YK-858

01:00

21:00

07:15

03:35

Красноярск

Авиа Траффик

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

ша

иш

дү, ше, ша, бе, иш, же

бе, жу

YK-744

SU-6663

SU-6795

U6-2939

07:50

22:15

21:20

10:50

10:00

00:15

23:20

12:50

Лахор

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэро Номад Эйрлайнс

ше

жу, же

KA-4572

KA-572

14:30

15:30

18:00

19:00

Махачкала

Ред Вингс

бе

WZ-4751

21:20

03:25

Москва

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэрофлот

Аэрофлот

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

күн сайын

күн сайын

дү, ша, же

ша

дү, ше, бе, же

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш, же

күн сайын

күн сайын

YK-884

YK-960

KA-504

SU-1880

SU-1882

SU-1886

SU-1982

U6-2455

U6-2803

10:30

22:10

10:00

20:05

21:35

08:10

01:45

08:55

00:25

17:35

05:15

17:20

03:25

04:50

15:40

09:05

15:45

07:20

Новосибирск

S7 Airlines

Авиа Траффик

күн сайын

дү

S7-5541

YK-762

13:10

03:00

14:35

04:35

Ош

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

күн сайын

дү, ша, жу, же

дү, ше, жу, же

бе

дү, ше, бе, же

ше, иш, же

ше, ша, бе, же

дү, ше, ша

бе

иш

дү, ша, бе, жу, иш, же

дү, ша, жу, же

күн сайын

күн сайын

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш

күн сайын

күн сайын

күн сайын

ше, бе, иш

дү, ше, бе, иш

YK-180

YK-182

YK-188

YK-279

YK-281

KA-223

K1-310

K1-314

K1-413

K1-417

K9-106

K9-112

K9-118

K9-120

K9-122

K9-128

K9-130

K9-132

K9-138

K9-141

K9-142

18:40

15:10

11:10

17:10

07:35

18:55

09:00

22:10

20:50

07:20

20:10

08:30

17:30

06:50

21:10

13:15

18:00

09:40

21:40

21:45

21:45

19:20

15:50

11:50

17:45

08:15

19:45

09:40

22:50

21:35

08:00

20:50

09:10

18:10

07:30

21:50

13:55

18:40

10:25

22:20

22:25

22:25

Пекин

Китайские Южные Авиалинии

дү, ше, ша, бе, жу, иш

CZ-5067

17:50

22:10

Раззаков

Тез Джет

дү, ше, бе, иш

K9-110

14:20

15:35

Самара

Уральские Авиалинии

жу

U6-2765

04:10

09:15

Санкт-Петербург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

бе, иш

дү

YK-880

U6-2151

11:10

04:50

19:00

12:40

Стамбул

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

Турецкие авиалинии

күн сайын

күн сайын

күн сайын

дү, ша, жу

күн сайын

күн сайын

күн сайын

PC-700

PC-702

PC-704

TK-342

TK-344

TK-346

TK-348

20:50

23:00

20:10

18:55

00:40

18:05

20:15

05:00

07:00

04:10

03:10

08:50

02:20

04:30

Сургут

ЮТэйр

жу, иш

UT-769

18:50

23:00

Ташкент

Узбекские авиалинии

Узбекские авиалинии

күн сайын

ша, иш

HY-777

HY-779

15:35

13:00

17:45

15:10

Урумчи

Китайские Южные Авиалинии

күн сайын

CZ-6005

08:05

08:10

Бишкекке каттамдардын графиги

Бишкекке жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.

Билет сатып алуу үчүн
Бизге жаз
Bookit © 2024 — арзан авиабилеттер