Оштон учат

Шаар Авиакомпания Күн Рейс № Кетүү убактысы Келүү убактысы

Аэрофлот

дү

SU-1895

09:50

11:35

Бишкек

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

күн сайын

дү, ша, жу, же

дү, ше, жу, же

бе

дү, ше, бе, же

ше, иш, же

ше, ша, бе, же

дү, ше, ша

бе

иш

дү, ша, бе, жу, иш, же

дү, ша, жу, же

күн сайын

күн сайын

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш

күн сайын

күн сайын

күн сайын

ше, бе, иш

дү, ше, бе, иш

YK-180

YK-182

YK-188

YK-279

YK-281

KA-223

K1-310

K1-314

K1-413

K1-417

K9-106

K9-112

K9-118

K9-120

K9-122

K9-128

K9-130

K9-132

K9-138

K9-141

K9-142

18:40

15:10

11:10

17:10

07:35

18:55

09:00

22:10

20:50

07:20

09:30

08:30

20:00

06:50

21:10

13:15

18:00

09:40

21:40

21:45

21:45

19:20

15:50

11:50

17:45

08:15

19:45

09:40

22:50

21:35

08:00

10:10

09:10

20:45

07:30

21:50

13:55

18:40

10:25

22:20

22:25

22:25

Екатеринбург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

иш

жу, иш

дү

дү, ше, ша, бе, иш, же

YK-865

U6-2590

U6-2890

U6-2904

09:55

07:15

18:10

07:15

12:00

09:20

20:15

09:15

Иркутск

S7 Airlines

S7 Airlines

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

ша, жу

ша

же

ше, бе

S7-6316

S7-6318

YK-777

U6-2260

16:30

16:35

19:30

15:10

22:40

22:40

01:40

21:10

Казань

Уральские Авиалинии

дү, жу

U6-2514

08:30

09:15

Красноярск

Авиа Траффик

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

иш, же

ше, же

дү, ша, бе, жу, иш

ша, жу, иш, же

YK-767

SU-6784

SU-6794

U6-2806

20:40

00:45

00:20

03:05

01:10

05:00

04:25

07:20

Минеральные Воды

Уральские Авиалинии

ше, жу

U6-2252

19:30

20:25

Москва

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэрофлот

Аэрофлот

Победа

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

күн сайын

күн сайын

дү, ше, бе, жу, иш, же

дү, ша, иш, же

ше, бе, жу

күн сайын

күн сайын

ше, ша

дү

дү, ше, ша, бе, жу, же

күн сайын

YK-747

YK-965

KA-555

SU-1895

SU-1899

DP-744

U6-2448

U6-2468

U6-2610

U6-2710

U6-2910

20:10

08:05

07:40

09:50

05:30

06:30

05:10

15:10

04:50

04:50

08:35

21:45

09:35

09:30

11:35

07:15

08:00

06:35

16:40

06:20

06:20

10:05

Нижневартовск

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

ше, ша

иш

U6-2706

U6-8320

06:50

07:15

09:20

09:40

Новосибирск

S7 Airlines

Авиа Траффик

дү, ше, ша, жу, же

жу

S7-5546

YK-769

13:55

21:20

17:40

01:00

Самара

Nordwind Airlines

Уральские Авиалинии

же

бе

N4-1468

U6-2906

08:50

00:30

10:15

02:10

Санкт-Петербург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

жу

дү

күн сайын

YK-881

U6-2650

U6-2734

06:50

05:50

05:50

09:10

08:05

08:05

Сочи

Уральские Авиалинии

дү, ша, же

U6-2520

04:30

06:00

Стамбул

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

дү, ше, ша, жу, иш

дү, ше, бе, иш

PC-711

PC-713

05:40

06:35

08:25

09:15

Сургут

Аэро Номад Эйрлайнс

же

KA-567

07:40

10:20

Тюмень

Nordwind Airlines

дү, иш

N4-1476

09:35

11:30

Уфа

Nordwind Airlines

ше, жу

N4-1452

12:40

14:50

Челябинск

Уральские Авиалинии

дү, жу, иш, же

U6-2874

23:00

00:50

Ошко келгендер

Шаар Авиакомпания Күн Рейс № Кетүү убактысы Келүү убактысы
Бишкек

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэро Номад Эйрлайнс

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Скай ФРУ

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

Тез Джет

күн сайын

дү, ше, ша, жу, иш

ше

бе

дү, ше, бе, же

бе

бе

иш

ше, ша, бе, же

дү, ше, ша

бе

иш

ша, бе, жу, иш, же

дү, ша, жу, же

күн сайын

күн сайын

күн сайын

дү, ша, бе, жу, иш

ше, ша, бе, жу, иш, же

күн сайын

ше, ша, бе, жу, иш, же

дү, ше, бе, иш

YK-179

YK-181

YK-187

YK-280

YK-282

YK-288

KA-221

KA-224

K1-309

K1-313

K1-414

K1-418

K9-105

K9-111

K9-117

K9-119

K9-121

K9-127

K9-129

K9-131

K9-137

K9-141

17:00

13:30

09:30

18:40

15:10

12:00

17:30

21:05

07:10

20:30

22:30

09:05

18:30

06:30

15:50

05:00

19:30

11:45

16:20

08:00

20:10

20:05

17:40

14:10

10:10

19:20

15:50

12:40

18:10

21:45

07:50

21:10

23:10

09:45

19:10

07:10

16:30

05:40

20:10

12:25

17:00

08:40

20:50

20:45

Дубай-Шарджа

Эйр Арабия

ше, ша, иш, же

G9-886

21:30

03:00

Екатеринбург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

иш

бе, жу

дү, же

дү, ше, ша, бе, иш, же

YK-866

U6-2589

U6-2889

U6-2903

13:20

12:55

01:30

01:55

17:20

16:45

05:20

05:45

Иркутск

S7 Airlines

S7 Airlines

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

ша, жу

дү, ша, жу

дү

ше

S7-6315

S7-6317

YK-778

U6-2259

12:45

12:50

03:40

16:30

15:20

15:25

05:55

18:50

Казань

Уральские Авиалинии

дү, жу

U6-2513

10:20

16:40

Красноярск

Авиа Траффик

Аэрофлот

Аэрофлот

Уральские Авиалинии

же

дү, иш

ша, жу, же

ше, иш, же

YK-768

SU-6783

SU-6793

U6-2805

02:40

20:25

22:05

22:55

05:20

23:00

00:35

01:25

Минеральные Воды

Уральские Авиалинии

ше, жу

U6-2251

11:50

18:05

Москва

Авиа Траффик

Авиа Траффик

Аэро Номад Эйрлайнс

Аэрофлот

Аэрофлот

Победа

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

Уральские Авиалинии

күн сайын

күн сайын

дү, ше, бе, жу, иш, же

дү, ша, иш, же

дү, ша, бе

күн сайын

күн сайын

же

күн сайын

күн сайын

YK-748

YK-966

KA-556

SU-1894

SU-1898

DP-743

U6-2447

U6-2609

U6-2709

U6-2909

22:50

10:40

10:50

00:55

20:45

22:50

20:35

20:30

20:30

23:45

06:10

18:00

18:15

08:30

04:10

05:55

03:40

03:35

03:35

07:10

Нижневартовск

Уральские Авиалинии

ша

U6-2705

11:40

16:00

Новосибирск

S7 Airlines

Авиа Траффик

дү, ше, ша, жу, же

иш

S7-5545

YK-770

14:45

02:30

16:35

04:30

Самара

Уральские Авиалинии

ша

U6-2905

18:10

23:15

Санкт-Петербург

Авиа Траффик

Уральские Авиалинии

жу

күн сайын

YK-882

U6-2733

10:40

20:20

19:00

04:20

Сочи

Уральские Авиалинии

ша, же

U6-2519

20:30

03:10

Стамбул

Пегасус Эйрлайнс

Пегасус Эйрлайнс

дү, ше, бе, жу, же

дү, ша, жу, же

PC-710

PC-712

20:15

22:00

04:20

05:50

Сургут

Аэро Номад Эйрлайнс

же

KA-568

15:20

19:40

Тюмень

Nordwind Airlines

дү, иш

N4-1475

04:35

08:20

Уфа

Nordwind Airlines

ше

N4-1451

07:20

11:25

Челябинск

Уральские Авиалинии

бе, жу, же

U6-2873

17:50

21:30

Ошко учуунун графиги

Ош шаарына мүмкүн болгон каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.

Билет сатып алуу үчүн
Бизге жаз
Bookit © 2024 — арзан авиабилеттер